Všeobecné smluvní podmínky – ubytovací smlouva – www.chalupaprome.cz

 1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek.
 1. Smluvní vztah vzniká přijetím zálohy dle instrukcí v potvrzení objednávky pobytu. Host tímto stvrzuje seznámení s všeobecnými podmínkami ubytování.
 1. Ubytování je zahájeno vždy v den nástupu mezi 15.00 a 17.00 hod (jiný čas je možný pouze po dohodě), ukončení pobytu probíhá v den odjezdu do 10. hodiny dopoledne. Při zahájení pobytu předá pronajímatel hostům chalupu v uklizeném stavu a dle inventáře zařízení jednotlivých místností, po společné kontrole objektu předá klíče a budou zaznačeny stavy elektroměru. Při odchodu pronajímatel zkontroluje stav objektu, zařízení dle inventáře, údaje na elektroměru pro výpočet skutečné spotřeby elektřiny a převezme zpět klíče.
 1. Chalupa se pronajímá jako celek, 16 lůžek + 2 x přistýlka. Naplnění kapacity není podmínkou.
 1. Cena pronájmu je stanovena dle sezóny aktuální ceníkem zveřejněným na webových stránkách chalupaprome.cz a uvedena v potvrzení objednávky pobytu.
 1. Objednávku pobytu lze provést:

– telefonicky na tel. č. 604 351 478

emailem info@chalupaprome.cz

rezervačním formulářem na webu www.chalupaprome.cz.

Poté obdrží objednatel elektronicky potvrzení objednávky pobytu s podklady k platbě a všeobecnými podmínkami.

Platba pobytu se provádí ve dvou krocích:

 1. úhrada zálohy ve výši 50% dle potvrzení objednávky – nejpozději do 5 pracovních dnů

– na účet pronajímatele 107-4696180297/0100, v.s. určený pronajímatelem

– nebo složenkou na adresu pronajímatele: Lenka Pavlíčková, Moravičany 363, 789 82

Přijetí zálohy obratem potvrdíme na váš email. Při nesložení zálohy na pobyt dle uvedených podmínek smluvní vztah zaniká a předběžná rezervace chalupy bude ukončena a termín bude nabídnut dalšímu zájemci.

 1. Při nástupu na pobyt po převzetí nemovitosti uhradí host zbylou částku za pobyt v hotovosti správci objektu. Zároveň je nutné složit vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč (určené k vypořádání spotřeby elektrické energie, rekreačního poplatku obci, připadně škod vzniklých během pobytu).
 1. Storno pobytu ze strany nájemce je spojeno se storno poplatky:

60 a více dnů před nástupem – vrácení celé zálohy

59 až 30 dnů před nástupem – 65 % zálohy

29 a méně dnů před nástupem – 100 % zálohy

V případě zrušení pobytu, kdy záloha je vyšší než storno poplatek, pronajímatel vrací rozdíl částky na účet, ze kterého obdržel zálohu.

V případě ukončení pobytu před sjednaným termínem odjezdu nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele – vyšší moc, porucha objektu apod. budou nájemci

do 5 dnů vráceny všechny zaplacené poplatky.

Storno musí být objednavatelem zasláno písemně – elektronicky, stejným způsobem pronajímatel potvrdí příjetí storna.

 1. Povinnosti nájemce:

a) řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele
b) seznámit se s obsluhou objektu
c) vyvarovat se jednání, které by vedlo k poškození objektu či zařízení
d) dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm…)
e) nájemce plně zodpovídá pronajímateli za škody vzniklé jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče – 1.000,- Kč)
f) vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí, dodržování nočního klidu mezi 22.00 a 6.00 hodinou
g) osobní předání chalupy po skončení pobytu v uklizeném stavu jako při přebírání objektu (úklid lze sjednat také v režii pronajímatel za 1.000,- Kč)
h) povinnost úhrady spotřebované elektrické energie dle skutečné spotřeby elektroměru
i) nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu, apod. a to po celou dobu trvání pobytu. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu.
j) nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a potvrzením objednávky pobytu, případné navýšení počtu osob – návštěva a podobně – je nutné nahlásit ubytovateli.
k) nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na 604 351 478.
l) v objektu je přísný zákaz kouření, v případě jeho porušení bude jeho nájemcům okamžitě a bez náhrady ukončen pobyt.

 1. Povinnost pronajímatele:

a) umožnit nájemci využití objektu po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
b) poskytnout vše, co zahrnuje cena pobytu. V případě, že v rekreačním objektu vznikne situace vedoucí ke zhoršení podmínek pobytu, má pronajímatel povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, popř. dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu odpovídající danému stavu.

 1. Nedodržením výše uvedených smluvních podmínek ze stran nájemce může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.

Ceny ubytování

Hlavní sezóna

Název Termín Cena
Silvestrovský pobyt 27.12.- 2.1. 31.500,-
Zima / týden 31.1.-15.3. 21.500,-
Léto / týden 1.7.-30.8. 19.800,-
Velikonoční pobyt 13.4.-17.4. 12.000,-
Vánoční pobyt 23.12.-27.12 14.000,-

Mimo sezónu

Název Termín Cena
Víkend Pá, So, Ne 6.400,-
Prodloužený víkend Čt - Ne 9.120,-
  Při obsazení nižším počtem osob pište a volejte o individuální cenovou nabídku.

Pronájem chalupy v Jeseníkách, v obci Nové Losiny

Ceny ubytování

Hlavní sezóna

Název Termín Cena
Silvestrovský pobyt 27.12.-2.1. 31.500,-
Zimní sezona/týden 31.1.-15.3. 21.500,-
Letní sezona/týden 1.7.-30.8. 19.800,-
Velikonoční pobyt 13.4.-17.4. 12.000,-
Vánoční pobyt 23.12.-27.12 14.000,-

Mimo sezónu

Název Termín Cena
Víkend Pá, So, Ne 6.400,-
Prodloužený víkend Čt - Ne 9.120,-
  Při obsazení nižším počtem osob pište a volejte o individuální cenovou nabídku.

Pronájem chalupy v Jeseníkách, v obci Nové Losiny

Všeobecné smluvní podmínky – ubytovací smlouva – www.chalupaprome.cz

 1. Objednavatel pobytu musí být osoba starší 18-ti let, která odpovídá za závazky dalších účastníků pobytu dle těchto všeobecných podmínek.
 1. Smluvní vztah vzniká přijetím zálohy dle instrukcí v potvrzení objednávky pobytu. Host tímto stvrzuje seznámení s všeobecnými podmínkami ubytování.
 1. Ubytování je zahájeno vždy v den nástupu mezi 15.00 a 17.00 hod (jiný čas je možný pouze po dohodě), ukončení pobytu probíhá v den odjezdu do 10. hodiny dopoledne. Při zahájení pobytu předá pronajímatel hostům chalupu v uklizeném stavu a dle inventáře zařízení jednotlivých místností, po společné kontrole objektu předá klíče a budou zaznačeny stavy elektroměru. Při odchodu pronajímatel zkontroluje stav objektu, zařízení dle inventáře, údaje na elektroměru pro výpočet skutečné spotřeby elektřiny a převezme zpět klíče.
 1. Chalupa se pronajímá jako celek, 16 lůžek + 2 x přistýlka. Naplnění kapacity není podmínkou.
 1. Cena pronájmu je stanovena dle sezóny aktuální ceníkem zveřejněným na webových stránkách chalupaprome.cz a uvedena v potvrzení objednávky pobytu.
 1. Objednávku pobytu lze provést:

– telefonicky na tel. č. 604 351 478

emailem info@chalupaprome.cz

rezervačním formulářem na webu www.chalupaprome.cz.

Poté obdrží objednatel elektronicky potvrzení objednávky pobytu s podklady k platbě a všeobecnými podmínkami.

Platba pobytu se provádí ve dvou krocích:

 1. úhrada zálohy ve výši 50% dle potvrzení objednávky – nejpozději do 5 pracovních dnů

– na účet pronajímatele 107-4696180297/0100, v.s. určený pronajímatelem

– nebo složenkou na adresu pronajímatele: Lenka Pavlíčková, Moravičany 363, 789 82

Přijetí zálohy obratem potvrdíme na váš email. Při nesložení zálohy na pobyt dle uvedených podmínek smluvní vztah zaniká a předběžná rezervace chalupy bude ukončena a termín bude nabídnut dalšímu zájemci.

 1. Při nástupu na pobyt po převzetí nemovitosti uhradí host zbylou částku za pobyt v hotovosti správci objektu. Zároveň je nutné složit vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč (určené k vypořádání spotřeby elektrické energie, rekreačního poplatku obci, připadně škod vzniklých během pobytu).
 1. Storno pobytu ze strany nájemce je spojeno se storno poplatky:

60 a více dnů před nástupem – vrácení celé zálohy

59 až 30 dnů před nástupem – 65 % zálohy

29 a méně dnů před nástupem – 100 % zálohy

V případě zrušení pobytu, kdy záloha je vyšší než storno poplatek, pronajímatel vrací rozdíl částky na účet, ze kterého obdržel zálohu.

V případě ukončení pobytu před sjednaným termínem odjezdu nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

Při zrušení pobytu ze strany pronajímatele – vyšší moc, porucha objektu apod. budou nájemci

do 5 dnů vráceny všechny zaplacené poplatky.

Storno musí být objednavatelem zasláno písemně – elektronicky, stejným způsobem pronajímatel potvrdí příjetí storna.

 1. Povinnosti nájemce:

a) řídit se všeobecnými podmínkami pronajímatele
b) seznámit se s obsluhou objektu
c) vyvarovat se jednání, které by vedlo k poškození objektu či zařízení
d) dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm…)
e) nájemce plně zodpovídá pronajímateli za škody vzniklé jeho zaviněním nebo zaviněním všech ostatních účastníků pobytu (ztráta klíče – 1.000,- Kč)
f) vyvarovat se činnosti, která by nadměrně obtěžovala okolí, dodržování nočního klidu mezi 22.00 a 6.00 hodinou
g) osobní předání chalupy po skončení pobytu v uklizeném stavu jako při přebírání objektu (úklid lze sjednat také v režii pronajímatel za 1.000,- Kč)
h) povinnost úhrady spotřebované elektrické energie dle skutečné spotřeby elektroměru
i) nájemci jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu, apod. a to po celou dobu trvání pobytu. Pronajímatel neodpovídá za škody vzniklé na zdraví či majetku nájemce po celou dobu rekreačního pobytu.
j) nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob daný kapacitou a potvrzením objednávky pobytu, případné navýšení počtu osob – návštěva a podobně – je nutné nahlásit ubytovateli.
k) nájemce je povinen neprodleně oznámit pronajímateli situaci, která by ohrozila bezpečnost nájemníků, komplikovala pobyt, vedla by k poškození objektu nebo zařízení na 604 351 478.
l) v objektu je přísný zákaz kouření, v případě jeho porušení bude jeho nájemcům okamžitě a bez náhrady ukončen pobyt.

 1. Povinnost pronajímatele:

a) umožnit nájemci využití objektu po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s obsluhou objektu.
b) poskytnout vše, co zahrnuje cena pobytu. V případě, že v rekreačním objektu vznikne situace vedoucí ke zhoršení podmínek pobytu, má pronajímatel povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, popř. dle situace poskytl přiměřenou slevu z pobytu odpovídající danému stavu.

 1. Nedodržením výše uvedených smluvních podmínek ze stran nájemce může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.